Pred začetkom obnove je potrebno nadgraditi program Nexus Personal.

V primeru težav pri nadgradnji preberite tudi: Kako nadgradim program Nexus Personal?

➤➤➤Pametna kartica/ključek ENA ZA VSE

Vstavite kartico/ključek ENA ZA VSE in preverite delovanje:
Po preverjanju nadaljujte z obnovo