Smart kartica ili USB ključ nije pronađen ili digitalni certifikat nije Halcom CA certifikat namijenjen pojedincima.
Mogući razlozi da pametna kartica ne može biti pronađena mogu biti:

  • Nepodržani pretraživač (podržani pretraživači su Internet Explorer, Google Chrome ili Mozilla Firefox)
  • Mozilla Firefox mora biti konfigurisan kako je ovdje navedeno.

    Za dodatne informacije ili pomoć obratite se Halcomovoj podršci korisnicima na telefonski broj: +387 33 / 263 064 ili e-mail adresu: helpdesk@halcom.ba
© 2016-2021 Halcom, d.d.